POLO
上汽大众-POLO

品牌找车:
请选择品牌
请选择车系
保养预约电话:4008-585858

POLO

保养项目(首保:7500公里/6个月 二保:12500公里/12个月 间隔:5000公里/6个月) ● 更换  ○ 检查  

保养项目/里程

价格(元) 7500
公里/
6
个月
12500
公里/
12
个月
17500
公里/
18
个月
22500
公里/
24
个月
27500
公里/
30
个月
32500
公里/
36
个月
37500
公里/
42
个月
42500
公里/
48
个月
47500
公里/
54
个月
52500
公里/
60
个月
57500
公里/
66
个月
发动机机油 260
机油滤清器 88
空气滤清器 69
燃油滤清器 88
全部火花塞 188
变速箱油(MT) 198
整车制动液 154
空调滤清器 58
转向助力液 -
前制动器 -

视检查结果而定

后制动器 -

视检查结果而定

总计(元) - 348 348 475 348 348 751 348 348 475 502 348 949 348 348 475 348 348 751 348 502 475 348 348 949 348 348 475 348 348 905 348 348 475 348 348 949 348 348 475

注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准

竞品车系保养信息查询: