QQme
奇瑞汽车-QQme
品牌找车:
请选择品牌
请选择车系
保养预约电话:4008-585858
  • 2009款

QQme

保养项目(首保:5000公里/6个月 二保:10000公里/12个月 间隔:5000公里/6个月) ● 更换  ○ 检查  

保养项目/里程

价格(元) 5000
公里/
6
个月
10000
公里/
12
个月
15000
公里/
18
个月
20000
公里/
24
个月
25000
公里/
30
个月
30000
公里/
36
个月
35000
公里/
42
个月
40000
公里/
48
个月
45000
公里/
54
个月
50000
公里/
60
个月
55000
公里/
66
个月
发动机机油 102
机油滤清器 14
空气滤清器 18
燃油滤清器 23
全部火花塞 40
变速箱油(MT) -
转向助力液 30
整车制动液 62
前制动器 -

视检查结果而定

后制动器 -

视检查结果而定

总计(元) - 116 116 116 116 116 259 116 116 146 116 116 259 116 116 116 116 116 289 116 116 116 116 116 259 116 116 146 116 116 259 116 116 116 116 116 289 116 116 116 116

注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准

竞品车系保养信息查询: