V3菱悦
东南汽车-V3菱悦
品牌找车:
请选择品牌
请选择车系
保养预约电话:4008-585858

V3菱悦

保养项目(首保:3000公里/3个月 二保:8000公里/9个月 间隔:5000公里/6个月) ● 更换  ○ 检查  

保养项目/里程

价格(元) 3000
公里/
3
个月
8000
公里/
9
个月
13000
公里/
15
个月
18000
公里/
21
个月
23000
公里/
27
个月
28000
公里/
33
个月
33000
公里/
39
个月
38000
公里/
45
个月
43000
公里/
51
个月
48000
公里/
57
个月
53000
公里/
63
个月
发动机机油 180
机油滤清器 25
空气滤清器 73
燃油滤清器 57
全部火花塞 208
变速箱油(MT) 265
转向助力液 65
整车制动液 -
前制动器 -

视检查结果而定

后制动器 -

视检查结果而定

总计(元) - 205 470 278 527 278 678 278 527 343 470 278 735 278 470 278 527 278 743 278 527 278 470 278 735 278 470 343 527 278 678 278 527 278 470 278 800 278 470 278 527

注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准

竞品车系保养信息查询: